1. Dạ, đúng rồi ah. Hồi này e mới qua e đi dạo 1 mình chụp được nhiều chớ giờ e bỏ cũng cả năm rồi ah. Mà vì hồi ấy mới qua, cảm xúc nó khác, bây giờ kiểu quen thuộc rồi thì e k bắt được cảm xúc để chụp được những ảnh như vậy nữa ah 🙂

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s